Activitats

La Dirección General de Profesionales de la Salud, del Departament de Salut, ha comunicado al CoMB la necessidad de captación de médicos para colaborar en el proceso de vacunación COVID-19.

Formulario para médicos y médicas Jubilados* – Campaña Vacunación Masiva COVID-19
ACCESO AL FORMULARIO

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7IBTKapSrydNrSGyJ6O5P0lURUNJSlhXTVlZMTRaTTBSM1NVQVRHVzJOSy4u

https://www.comb.cat/es/comunicacio/campanyes/reforccovid19/

 

 

 L’APFJ  es un espai adreçat als professionals jubilats del Hospital Mutua, que té per objecte afavorir la plena integració social de les persones grans que son socis, la prevenció de situacions d’aïllament social, el foment de les relacions, de les activitats físiques i la promoció de la participació activa en la vida de la comunitat.

Tenir una bona qualitat del son s’associa amb una millor funció cognitiva i una menor atròfia del cervell en edats avançades. Amb l’edat, el son experimenta modificacions, es torna més lleuger i fragmentat. Promoure un descans saludable és important per fomentar un envelliment sa i millorar el rendiment cognitiu, prevenir patologies neuropsiquiàtriques degeneratives i, en cas de patir-les, aconseguir el seu alentiment i un major benestar. 

Ágora  Guttmann:  https://www.youtube.com/watch?v=vgKpQFXUBnM