Activitats

Aquesta secció de l’APFJ està dirigida a tots els facultatius que estan a prop de la jubilació, prejubilats i jubilats i que treballen o han treballat a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. Aquesta associació va néixer fruit d’una voluntat de Servei, Col·laboració i Ajuda, i us ofereixen l’experiència laboral dels seus fundadors per a col·laborar, donar suport i informar, així com, facilitar la gestió jurídica-financera dels associats. També contemplen una perspectiva més social, per a organitzar i compartir activitats culturals i /o esportives a banda d’altres propòsits futurs.

Tenir una bona qualitat del son s’associa amb una millor funció cognitiva i una menor atròfia del cervell en edats avançades. Amb l’edat, el son experimenta modificacions, es torna més lleuger i fragmentat. Promoure un descans saludable és important per fomentar un envelliment sa i millorar el rendiment cognitiu, prevenir patologies neuropsiquiàtriques degeneratives i, en cas de patir-les, aconseguir el seu alentiment i un major benestar. 

Ágora  Guttmann:  https://www.youtube.com/watch?v=vgKpQFXUBnM