consultes jurídiques

El col·lectiu AIDE, (Col·lectiu d’assessorament i defensa Jurídica), es un despatx professional composat per un equip de 4 persones advocades; 1 graduada social,
1 economista, 3 persones de secretaria i un conjunt divers de professionals que col·laboren en diferents àmbits de l’assessorament.

L’Assessoria Jurídica, ha optat, des de fa 35 anys per la defensa dels drets de les persones treballadores en l’àmbit del dret laboral. La quota d’abonament a l’APF ens dona dret a tot tipus de consultes relacionades amb la feina.

En l’àmbit judicial es poden tramitar demandes per acomiadaments, sancions, modificació condicions de treball, baixes maternals, reduccions de jornada, conflictes col·lectius, reclamacions de quantitats, incapacitats e invalideses, jubilacions i jubilacions parcials, accidents de treball etc. Tràmits extrajudicials: expedients administratius, conciliacions laborals, contractes, informes etc.

L’APF rep assessorament d’AIDE en les negociacions del comitè d’empresa i del
Conveni Col·lectiu entre d’altres.

Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta, suggeriment o informació que ens vulgueu enviar.