Afegeix aquí el text de capçalera

Nou complement per reduir la bretxa de gènere en les pensions

El Reial decret llei 3/2021, publicat el 2 de febrer passat, va incloure mesures per reduir de la bretxa de gènere, entre les quals s’hi troba un nou complement per fills que es pot afegir a les pensions contributives. L’import del complement es fixarà anualment en la llei de pressupostos l’Estat. L’any 2021, la quantitat és de 27 euros mensuals per cada fill/a, amb un límit de quatre. El complement també s’aplica a les pensions màximes contributives i només el pot percebre un dels dos progenitors. Les dones el rebran de manera preferent perquè majoritàriament han patit un impacte econòmic més gran en la seva vida laboral pel fet d’haver tingut fills. No obstant això, també el poden sol·licitar els pares si compleixen algun d’aquests dos requisits: tenir dret a una pensió de viduïtat per defunció de l’altre progenitor, sempre que algun dels fills en comú percebi la pensió d’orfandat, o tenir dret a una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i haver interromput o haver vist afectada la carrera professional pel naixement o adopció d’un fill/a. Si cap dels dos progenitors s’ha vist perjudicat per períodes sense cotitzar o per reduccions de treball per a la cura de fills, el complement s’adjudicarà per defecte a la mare. Si els dos progenitors són del mateix sexe i ambdós compleixen amb els requisits, el percebrà el progenitor que rep un import per pensions inferior. El complement s’aplica a les pensions contributives de la Seguretat Social, concretament les de jubilació (excepte la parcial), incapacitat permanent i viduïtat. La norma estableix que el complement es reconeixerà a les pensions causades a partir de la seva entrada en vigor (febrer 2021), però per a determinats casos existeix la possibilitat de demanar-ho de manera retroactiva des de l’1 de gener de 2016. Metges de Catalunya (MC) ofereix als seus afiliats la tramitació de la sol·licitud del complement a través dels seus serveis jurídics. Les persones interessades s’han de posar en contacte amb el sindicat enviant un correu electrònic a lex@metgesdecatalunya.cat.