“ACTA DE LA REUNIÓ ENTRE L’APFJ I RRHH DE MÚTUA DE TERRASSA Terrassa, a 29 d’Abril de 2024.

3 de maig de 2024


Motiu de la reunió: RELACIO ENTRE HUMT I ELS FACULTATIUS JUBILATS
Assistents:
Per part de l’APFJ: Pere Berbel, Pilar Forcada, Gaspar Corbera, Carme Pérez, J Anton Giménez, Alfredo Matamala i Josep Rius.
Per part de Mútua: Carles Garcia, Cap de RRHH, Anna Sant, Cap del Departament de relació amb els pacients i Families, Carla Grana, responsable de Projectes nous.
La reunió ha començat amb la presentació de tots els integrants, sobretot per part de Mútua perquè a excepció d’en Carles Garcia els altres components no eren coneguts pels membres de l’APFJ.
En Pere Berbel s’ha encarregat de posar el tema del dia sobre la taula, explicant les promeses incomplertes per part de Mútua respecte al tracte amb els facultatius jubilats i les dificultats del nostre col·lectiu per ser atesos amb dignitat al nostre hospital de tota la vida, deixant clar que aquesta reclamació no vol excloure els drets que puguin tenir la resta de jubilats de la institució.
A partir d’aquest primer plantejament la Sra. Anna Sant ha aprofitat per explicar que és el departament de relació amb els pacients i famílies i que és de nova creació, de fet ha explicat que només porta uns mesos a la casa. Ha explicat que són conscients que hi ha un problema important de relació amb els pacients i famílies, que tenen detectat a on hi ha els problemes i que estan fent uns cursos pel personal per millorar el tracte i la relació, però que el programa és molt més ambiciós, que el volen implementar a tots nivells i que es crearan grups d’estudi i millora en els que ha ofert la possibilitat que persones del grup de l’APFJ en formin part per la seva condició de professionals de la casa i usuaris al mateix temps amb una visió de dins i de fora de la institució.
Tot seguit ha parlat el Sr. Carles Garcia que ha aprofitat per subratllar, paraules textuals, que hi ha una voluntat institucional per millorar el tracte dels jubilats de la casa i que tots els quadres directius hi estan/estaran involucrats. En aquest apartat l’APFJ ha insistit que també és fonamental tenir una reunió i posar en coneixement de tots els caps de Servei aquest futur protocol de tracte als facultatius jubilats.
Es demana també un intermediari, en general, persona o conta de correu a través de la qual es puguin exposar problemes o incidències i que serveixi de pont entre els APFJ i els diferents estaments de l’hospital.
A continuació s’ha entrat a la discussió del tema del dia a on s’ha acordat per totes les bandes que hi ha d’haver un protocol escrit de com s’ha de traslladar al dia a dia la relació de la institució amb els facultatius jubilats i amb quins mecanismes.
En Pere Berbel ha explicat que el protocol ha de resoldre tres punts capitals que són:
L’accés dels facultatius a Consultes Externes sense tenir que passar per tràmits burocràtics o metges de capçalera
L’accés a Urgències d’una forma senzilla i amb un tracte digne
La relació i facilitat pels tràmits administratius dependents de l’hospital.
La reunió ha transcorregut amb molta cordialitat, sense discrepàncies i amb la voluntat de fer la feina, però no s’ha pactat una nova data ni s’ha definit qui serà responsable d’escriure el protocol ni amb quins terminis”