Presentació de l’APFJ a la Direcció Hospitalaria

14 de maig de 2021

El 12 de maig es presenta la Associació APFJ a la Direcció del Hospital, RRHH i Direcció médica, avalats per APF (representada per Dr. Jara) que coincideix en la cel.lebració del Dia de la Enfermeria. 

Entrega dels Estatuts per part del president Dr. Pere Berbel a la Gerencia de la Fundació Dr. Esteve Picola i a la Direcció RRHH Sr. Carles Garcia

Devant del Acta Fundacional de la Institució Mutua Terrassa.